Kurs obsługa suwnic PiłaKurs obsługa suwnic Piła

Profesjonalnie przygotowujemy do egzaminów UDT

Kurs obsługa podestów ruchomych

Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych.
Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe, zwyżki), samojezdne montowane na pojeździe (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe) oraz przewoźne (podczepiane pod samochód).

Osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne, zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych, powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne.

Zakres:

1. Wiadomości o dozorze.

2. Budowa części elektrycznej,

3. Budowa części mechanicznej, pneumatycznej i hydraulicznej,

4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,

5. Podstawowe informacje o podestach ruchomych,

6. Obsługa i konserwacja,

7. Zasilanie,

8. Napęd i sterowanie,

9. BHP,

10. Zajęcia praktyczne.

Warunki przystąpienia do kursu:

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie, co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie.

Sposób zakończenia kursu

Po ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi podestów ruchomych.

Wydawane dokumenty:

– zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z wzorem MEN

– zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

ZAPISZ się już dziś!!!

tel. 723 405 247