Kurs na wychowawcę / kierownika wypoczynku

Chcesz znaleźć zajęcie na wakacje? Uwielbiasz bawić się z dziećmi? Jesteś odpowiedzialny(a) i opiekuńczy(a)? Chciał(a)byś zajmować się dziećmi i zarobić troszkę w wakacje, ale nie masz odpowiednich uprawnień?

Weź udział w kursie na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży!

Dzięki, któremu zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży.

Kryteria udziału:

Zgodnie z art. 92p Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.:

Wychowawcą wypoczynku może być osoba która:

1. Nie była karana
1. Ukończyła 18 lat
2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

1. Nie była karana
2. Ukończyła 18 lat
3. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
4. Posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat
5. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku

Każdy absolwent szkolenia na wychowawcę / kierownika wypoczynku otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program kursu realizowany jest zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program kursu na wychowawcę wypoczynku:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 4. Ruch i rekreacja
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne
 8. Prace społecznie użyteczne
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Szczegółowy program tutaj

 

Program kursu na kierownika wypoczynku:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Szczegółowy program tutaj