Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

Informacje o kursie:

* 30 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną po kursie.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

Program szkolenia:

1. Zasady działania, budowa oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
3. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy
5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
6. Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii „E” (eksploatacja)

Pobierz wniosek E1-D1
Format PDF