KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 4 maja br. wróciła możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i biurowe będą na bieżąco dezynfekowane.

Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o rozpoczęciu/wznowieniu zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 723 405 247, e-mail: kursy@zdz.pila.pl

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781)