Slide background

Nauka jazdy i manewrowania
wózkiem widłowym

Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z mechanicznym napędem podnoszenia

Informacje o kursie:

* 30 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Program szkolenia:

1. Wiadomości o dozorze technicznym
2. Klasyfikacja i budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
3. Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
4. Wiadomości z zakresu BHP
5. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania
6. Butle gazowe w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego w kategorii II WJO.