Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH w 2018 roku w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej

Za nami kolejny rok, który obfitował w sporą ilość kursów i szkoleń organizowanych dla pielęgniarek i położnych.

W 2018 roku Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Pile prowadziło pięć szkoleń specjalizacyjnych, uruchomiło 4 kursy kwalifikacyjne, 26 kursów specjalistycznych oraz dwa kursy dokształcające.

Pielęgniarki i położne miały okazję podjąć kształcenie na darmowych kursach organizowanych w ramach projektu unijnego pn. Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. W bieżącym roku udało się uruchomić 9 kursów realizowanych w ramach w/w projektu a ogólnie od początku okresu realizacji projektu zrealizowaliśmy 26 darmowych kursów – Ordynowanie leków i wypisywanie recept (9 edycji), Wywiad i badanie fizykalne (6 edycji), Pielęgniarstwo onkologiczne (3 edycje), Pielęgniarstwo geriatryczne, Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Wykonanie badania spirometrycznego, Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (po 2 edycje).

Współpraca ze szpitalami, hospicjami i innymi jednostkami skupiającymi pielęgniarki i położne przyczyniła się do zorganizowania kilku kursów poza Piłą, m.in. w Wągrowcu, Wałczu, Szczecinku czy Bydgoszczy.

Podejmowane działania opierały się głównie na współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione przez Izbę, dzięki czemu z dumą możemy zaprezentować Państwu podziękowania, który napłynęły z pilskiej Izby:

ref-oipip