Aktualności

Rozpoczęcie specjalizacji z Pielęgniarstwa Chirurgicznego – 8.08.2015 r.

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
Zobacz więcej

UWAGA! Rozpoczynamy specjalizację z PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do:
1)  świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych;
2)  pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia;
3)  pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.
Zobacz więcej

UWAGA! Rozpoczynamy specjalizację z PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo zachowawcze” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty.
Zobacz więcej

Kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek – szczegółowe informacje o kursie oraz termin rozpoczęcia

Leczenie ran” to kurs specjalistyczny, przeznaczony dla pielęgniarek. Celem kursu jest przekazanie informacji oraz wyrobienie umiejętności praktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobą z raną, w tym z raną odleżynową do III stopnia włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmowanie szwów.
Zobacz więcej

Informacja o terminie rozpoczęcia kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego”

Wykonanie badania spirometrycznego” to kurs specjalistyczny, przeznaczony dla pielęgniarek. Celem kursu jest nabycie przez pielęgniarkę umiejętności wykonywania badania spirometrycznego oraz ocena typu zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania u pacjenta.
Zobacz więcej