Aktualności

Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 sierpnia 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie udostępnione zostały nowe programy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
Zobacz więcej

Rozpoczęcie specjalizacji z Pielęgniarstwa Chirurgicznego – 8.08.2015 r.

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
Zobacz więcej

UWAGA! Rozpoczynamy specjalizację z PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do:
1)  świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych;
2)  pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia;
3)  pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.
Zobacz więcej

UWAGA! Rozpoczynamy specjalizację z PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo zachowawcze” przeznaczone jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty.
Zobacz więcej