Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Brukarz

Informacje o kursie:

* 145 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania prac brukarskich.

Program szkolenia:

1. Przepisy bhp przy wykonywaniu pracy brukarza
2. Maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych
3. Wykonywanie wykopów, skarp i nasypów
4. Wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni
5. Wykonywanie nawierzchni z kostek i płytek betonowych

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)