Slide background

Wsparcie sprzedaży

Barman

Informacje o kursie:

* 90 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w charakterze barmana.

Program szkolenia:

1. Wyposażenie i sprzęt baru
2. Zaopatrzenie w towary handlowe i produkty żywnościowe
3. Przygotowanie baru do obsługi klientów
4. Technika sporządzania koktajli i napojów
5. Serwowanie napojów przy barze
6. Rozliczenie baru

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)